Traditioner

Vi har en del traditioner på Brovandeskolen som vi passer og plejer, da vi synes de er vigtige for sammenholdet og for skolens historie og udvikling.

Udover de nedenfor nævnte er der også andre, men disse er de vigtigste:
 
Første skoledag:
Den første skoledag efter sommerferien mødes elever, forældre og personale kl. 18.30 for sammen at begynde skoleåret på en festlig og afslappet måde. Skoledagen slutter et par timer efter.
 
Spiseaften for nye 0. klasses-forældre:
Denne aften arrangeres af kontaktforældrene for at byde de nye forældre i 0.klasse velkommen og introducere dem til skolen. I arrangementet deltager som regel også repræsentanter for bestyrelsen, forældrerådet og fra personalet.
 
Drengeborg:
I august/september tager hele skolen på fælles lejrtur i 3 dage til Drengeborg. Hele det pædagogiske personale deltager sammen med forældre, der hjælper med de mange praktiske opgaver i køkkenet.
 
Motionsdag:
Den sidste skoledag før efterårsferien er motionsdag hvor alle elever på den ene eller anden måde bevæger sig. Dagen slutter kl. 12.
 
Åben skole:
Der er åben skole hvert år på en lørdag i april. Det er en dag hvor alle forældre og andre interesserede kan følge skolens undervisning i nogle timer fra midt på formiddagen til først på eftermiddagen. Dagen indregnes som en almindelig skoledag, hvorfor børnene har mødepligt.
 
Julestue:
Julestuen arrangeres af kontaktforældrene og forældrene i 0.-, 2.- og 5. klasse og afholdes på sidste lørdag i november måned. Her kan man selv lave julepynt, adventskranse, købe hjemmelavede produkter til juledagene eller til julegaver. Der er underholdning og en café hvor der kan købes mad og drikke. Endelig er der lotteri og auktion. En meget hyggelig dag og en god optakt til juledagene. Overskuddet bruger forældrerådet  til glæde for skolens elever, personale og forældre.
 
Juledage:
Juledagene er de sidste 2 dage før jul hvor der foregår en masse aktiviteter udover det sædvanlige. Den næstsidste dag begynder med at hele skolen holder morgengudstjeneste i Den svenske Sømandskirke. Herefter går alle ud til Den tilsandede Kirke hvor der venter varm chokolade og boller. Turen går herefter tilbage til skolen hvor vi slutter kl. 12.
Den sidste dag før ferien er der juletræ, dans, oplæsning og risengrødsspisning.
 
Fastelavn:
Vi holder hvert år fastelavnsfest, hvor alle, store som små, møder udklædte til tøndeslagning og muntert samvær. Dagen slutter kl. 12. 
 
Personale-forældrespisning:
Arrangementet afholdes hvert år i februar/marts efter forældrekredsmødet og er en hyggelig mulighed for at lære andre forældre og personalet at kende under afslappede former.
 
Teatertur:
Indskolingen tager på teatertur til Ålborg og går bagefter i Zoologisk Have. Børnene kommer først hjem sidst på eftermiddagen.
 
Lejrskoler:
Alle klasser på skolen, undtagen 9.klasse, tager som regel på lejrskole i maj måned, oftest i en af ugerne 19,20 eller 21.
I 9. klasse tager man hvert år i september på en længere projektrejse, der som regel går til en europæisk destination. Rejsen indgår som en del af projektopgaven, der færdiggøre efter hjemkomsten.
 
Dimission:
Efter sidste afgangsprøve afholdes der en lille højtidelighed for afgangseleverne og deres nærmeste pårørende. Efter overrækkelse af afgangsbeviser, taler og gaver er der lidt mad og drikke.
Efterfølgende holder forældrene en dimissionsfest for eleverne og klassens lærere.
 
Skoleafslutning:
Den sidste skoledag før sommerferien er en særlig dag, hvor der bliver taget en både skæg og stemningsfuld afsked med eleverne i 9. klasse og hvor vi ønsker hinanden god sommerferie. Det kan denne dag forekomme, at eleverne får brug for skiftetøj. Dagen slutter kl. 12.
 
Børnefødselsdage:
Når et barn har fødselsdag, hejser vi flaget og synger fødselsdagssangen ved morgensamlingen.