Sociale mål i Brovandeskolens SFO

Fritidsordningen danner rammen om en meningsfuld og indholdsrig fritid med udgangspunkt i børnenes behov, interesser og erfaringer. Som i skoletiden handler det også i fritiden om børnenes udvikling, læring og dannelse. SFO har et medansvar i forhold til det enkelte barns dannelse og bygger på kreativitet, samvær og udfoldelse indenfor trygge rammer. SFO skal desuden med sit indhold medvirke til helheden i barnets hverdag. Fritidspædagogik er at skabe rum, hvor børnene oplever en balance mellem selvinitierede og tilrettelagte aktiviteter. Her kommer 4 hovedpunkter i vores pædagogiske arbejde i vores SFO:
  1. Socialisering gennem respektfuldt samvær og leg.
  2. Indflydelse, medbestemmelse, valgfrihed og forpligtende fællesskab (opdragelse til demokrati).
  3. Plads til at etablere- og dyrke venskaber.
  4. At den sociale ansvarlighed udvikles
Fritidspædagogik er også at lære børnene at mestre hverdagen og hverdagssituationer.
Børnene lærer, hvordan man agerer i forhold til andre og hvilke handlinger, der er hensigtsmæssige i bestemte situationer
 
Arbejdet med fritidspædagogik handler bl.a. om at tage udgangspunkt i, hvad der rører sig i tiden, i forhold til børnenes interesser og at perspektivere den aktuelle børnekulturs muligheder for barnet.
 
Samværsregler i Brovandeskolens SFO
 
Børn skal have det godt, og hvis de:
Må de næsten alt!!
 
Motto:
Gå – i stedet for at løbe indendørs.
Snakke – i stedet for at råbe.
Tale sammen – i stedet for at slås.