Demokrati

Demokrati er en grundlæggende værdi i det danske samfund og fundamentet på Brovandeskolen. Demokratiets værdier skal være bærende for skolens virke på alle niveauer. Det betyder at:

Faglighed

Faglighed er den ene af de to grundpiller i Brovandeskolens fundament. Faglighed er en vigtig del af skolens DNA og fagligheden ses på 3 niveauer på Brovandeskolen:

 

Fællesskab

Fælleskabet er den anden af de to grundpiller i Brovandeskolens fundament. Det forpligtende fællesskab danner rammen om skolens kultur og dagligdag.

 

Dannelse

Mennesker dannes hele livet gennem alle de ting de oplever og beskæftiger sig med. Brovandeskolen bidrager til elevernes dannelse gennem sin kultur, som er båret af faglighed, fællesskab og demokrati.

 

Nærvær og relationer

De nære relationer er en gennemgående værdi i hverdagen på Bovandeskolen. Gennem nærvær i samværet skabes tætte relationer, som giver tryghed og trivsel for den enkelte.  Af de nære relationer udspringer respekt for og accept af hinanden, og kompetencer som empati og tolerance udvikles. 

 

Glæde

På Brovandeskolen, fylder begrebet glæde meget og tillægges en stor værdi. Vi oplever hver dag hvordan glæde kan udtrykkes af både børn og voksne på tværs af alder, køn og klassetrin. Glæden er en relativ størrelse og der findes forskellige måder at glædes på og af: