På Brovandeskolen får eleverne ikke karakterer før 7. klasse.

Oplysninger om Brovandeskolens grundskolekarakterer kan findes her:

https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/socio%C3%B8konomisk-reference