Praktiske oplysninger 

Skolens regler:
 
Der er kun ganske få regler på skolen, men: 

Uddybende regler for mobiler, iPads og lignende:

Afbud:
Husk at ringe til skolen inden kl. 8 ved sygdom eller andet fravær, så vi ved at vi ikke skal vente, hvis vi skal på tur eller til gymnastik. Samtidigt er det en sikkerhed for, at der ikke er sket noget på skolevejen.
 
Optagelse af elever:
Bestyrelse, ledelse og Pædagogisk Råd beslutter i hvert enkelt tilfælde, hvor mange elever der kan optages på hvert enkelt klassetrin.
Beslutningen foretages af bestyrelsen efter indstilling fra ledelse og Pædagogisk Råd. Til grund for beslutningen skal lægges en vurdering af klassens pædagogiske, sociale og pladsmæssige forhold.
I 0.klasse optages som udgangspunkt maks. 20 elever.
Ved sammensætning af en klasse tilstræbes ligelig kønsmæssig fordeling.
Søskendebørn og børn af ansatte har fortrinsret ved optagelse. Barnet skal være indmeldt inden sin 3 års fødselsdag for at opretholde denne fortrinsret.
Barnets første måned på skolen betragtes som gensidig prøvetid, hvor både skole og barn (forældre) kan annullere indmeldelsen.
 
Aktivitetsdage og praktisk arbejde:
Der er ansat 1 pedel, 1 pedelmedhjælper og 1 rengøringsassistent der tager sig af den daglige vedligeholdelse af bygninger og arealer.
En til to fredage om året fra kl. 14.30-20 indbydes der til en aktivitetsdag  hvor forældre, børn og skolens personale kan mødes til et hyggeligt arrangement med praktisk arbejde, socialt samvær på tværs af klasserne og dejlig mad efter en god indsats. Herudover mødes forældrene i skolens sommerferie klassevis til den årlige hovedrengøring og istandsættelse af klasselokalet.
 
Mælkeordning:
Der er mælkeordning på skolen. Omkostningerne herved er inkluderet i skolepengene. Eleverne skal selv medbringe et krus til at drikke mælken af. Kruset opbevares i klassen. Al mælk er økologisk.
Der kan vælges mellem  skummetmælk, minimælk, letmælk og sødmælk.
 
Madpakker og frugt:
Det er vigtigt at barnet hver dag har en god madpakke med i skole. Går barnet også i Fritteren skal der medbringes frugt til frugtpausen om eftermiddagen.
Eleverne i 8. klasse har en madbod hvor der i pausen fra kl. 9.0 sælges frugt, juice, sunde boller, pølsehorn og lune retter til fornuftige priser.
Overskuddet fra madboden går til klassens projektrejse.
 
Formål for klasseopsparing:
Det er klassekassens formål at understøtte de aktiviteter, der foregår i klassen, herunder indkøb af diverse småting til klassen, tilskud til en is på lejrskoler og lignende. Derudover kan klassekassen også give et tilskud til projektrejsen. Klassekassen må ikke være en skjult merbetaling af skolepenge, derfor er der fra skolens side sat et loft på hvor mange penge der må indbetale om året. Dette loft skal også sikre en social balance i forældregruppen. Den sociale bevidsthed bør også medtænkes i de arrangementer klassens forældre holder, så alle har råd til at deltage.
Ringetider:
08.00 8.10 Morgensamling
08.10
09.40
1. og 2. lektion
09.40
10.05
Pause
10.05
11.35
3. og 4. lektion
11.35
11.50
Spisepause
11.50
12.15
Ude-pause
12.15
13.00
5. lektion
13.00        
13.05        
Pause
13.05
13.50
6. Lektion
13.50
14.35
7. Lektion
 
Rygning:
Skolen er røgfri. Dette betyder at der ikke må ryges på skolen. Derfor henstilles det, at al rygning skal foregå udenfor skolens område.