Brovandeskolen december 2017

 

Retningslinjer for lejrture på Brovandeskolen

Det er op til den enkelte klasselærer i samråd med sin klasse at beslutte, hvor lejrturen går hen.

Vi har ikke faste destinationer for de enkelte klassetrin, men det giver god mening, at turene, rent geografisk, lægges spredt i Danmark og efterhånden bevæger sig længere og længere væk fra Skagen.

Som udgangspunkt er alle skolens klasser på lejr i samme uge i foråret. 9. kl. er dog hjemme på skolen og har fagdage.

Der er budgetteret med et fast beløb pr. elev pr. år

0. kl. – 5. kl.

450 kr.

6. kl.

700 kr.

7. kl.

1100 kr.

8. kl.

1600 kr.

9. kl.

6000 kr.

Hvis udgifterne til en klasses lejrtur, et enkelt år, ligger ud over budgettet – skal det

i god tid godkendes af skolens ledelse.

Der opkræves ikke forældrebetaling til lejr. Men klassekasse kan evt. give et mindre beløb til fx is eller hygge på turen. 

Der indgår forældrehjælpere på alle lejrture med undtagelse af projektrejsen. Det er klasselæreren, der beslutter hvilke og hvor mange forældre, der deltager.

Det er de enkelte teams, som beslutter, hvor mange lommepenge eleverne må medbringe.

Det er ligeledes de enkelte teams, som aftaler den gældende mobilpolitik for lejren.