Brovandeskolens historie 1977 

Brovandeskolens historie er først og fremmest en historie om dybt engagerede forældre, der ville det anderledes og som kunne og ville investere tid, penge og kræfter på at få deres drømme om at skabe en skole med en anden tilgang til børn, end den de selv havde oplevet.

Enkelt var det ikke. Der skulle skaffes opbakning fra andre forældre end initiativkredsen, diskuteres pædagogik, laves vedtægter og godkendelse i Undervisningsministeriet, skaffes penge og lokaler og ikke mindst personale, der kunne omsætte ideerne i praksis.

En grund blev lejet, gamle bygninger fra en skole i Århus blev indkøbt, skilt ad, fragtet til Skagen og derefter samlet. Et personale af ildsjæle blev ansat. Inventaret fik skolen forærende af andre skoler, slidt, men brugbart. Undervisningsmaterialerne lavede man selv og endelig i august 1977 kunne Skagens første privatskole, under navnet Privatskolen -Den lille skole- slå sine døre op for forventningsfulde børn og forældre.

Brovandeskolen har fra starten været en Lilleskole, der har sit pædagogiske udgangspunkt i reformpædagogikken og den anerkendende pædagogik. Skolen har siden udviklet sig mangfoldigt, også på det pædagogiske område, men altid med den anerkendende og positive tilgang til mødet med andre mennesker som det bærende fundament i hverdagen.

Børnene er naturligt nok i fokus, men forældrenes engagement og forskellige ideer var dengang som nu en ressource og kilde til inspiration for skolens personale og bestyrelse.

Fra den første spæde start på lejet grund i 1977 og gamle udslidte bygninger, har skolen frem til i dag udviklet sig til en god og stabil størrelse, under navnet Brovandeskolen, med foden under eget bord. Vi har nye velfungerende og vedligeholdte bygninger, gode klasse- og faglokaler og et undervisningstilbud der er helt i front og nogle flotte udearealer, hvor børnene kan lege og lære naturen og hinanden at kende.

En af pionererne sagde ved skolens 25 års jubilæum: At starte en fri skole gør man kun en gang i livet. Til gengæld ville jeg aldrig have undværet de oplevelser, der fulgte.

Den gang som nu er skolens fundament at vise mod og engagement, at se muligheder hvor andre ser begrænsninger, samt at holde fast i skolens overordnede mål om at være et trygt og varmt miljø for et aktivt samarbejde mellem elever, lærere og forældre.