Grupper for børn og unge


Børn og unge kan komme ud for begivenheder i deres liv, som kan være svære at takle. De kan have brug for et frirum, hvor der drages ekstra omsorg og hvor der er tid og rum til at tale sammen og lytte til hinanden.

I Frederikshavn Kommune er der tilbud til børn og unge, som er i problemer. Elever på Brovandeskolen, kan ligesom alle andre børn, benytte sig af disse tilbud. Skolens sundhedsplejerske, der jævnligt kommer på skolen, kan formidle kontakt til de kommunale tilbud.