Skole-/hjemsamarbejdet

Skole-/hjem-samarbejdet er hovedhjørnestenen for vores skole og det er af yderste vigtighed for skolens personale og ledelse, at samarbejdet mellem skole og hjem fungerer optimalt. Det meste af samarbejdet foregår uformelt ved personlig kontakt, beskeder på skole-Intra, pr. telefon m.v., men nedenfor er nævnt nogle af de kontaktsteder, hvor samarbejdet er formaliseret.

Forældremøder:
I hver klasse afholdes der mindst 2 forældremøder om året. Klasselæreren sørger for indkaldelse og udsender dagsorden. Hvis forældre ønsker punkter behandlet på mødet, rettes der henvendelse til klasselæreren.
Klassens øvrige lærere kan deltage i mødet.
Tidspunktet for planlagte forældremøder fremgår af klassens årskalender.
Mødets varighed er normalt 2 timer.
 
Skole-hjem samtaler:
Der afholdes 2 skole-/hjem-samtaler om året. Ved samtalerne foreligger der udtalelser fra faglærerne såfremt de ikke deltager i samtalen. Elever fra 3. klasse deltager i samtalerne.
Samtalerne er af ca. 20 minutters varighed.
Tidspunkterne for samtalerne fremgår af klassens årskalender.
 
Forældredeltagelse ved lejrskoler og ekskursioner:
Forældredeltagelse er meget velkomment, når vi skal på lejrskoler eller har arrangementer ud af skolen. Tilmelding sker ved henvendelse til klasselæreren.
 
Forældredeltagelse i undervisningen:
Forældre er velkomne til at deltage i undervisningen. Aftale herom sker ved henvendelse til klasselæreren. Man skal være opmærksom på, at deltagelse kan være uhensigtsmæssig i forhold til planlagte aktiviteter, hvorfor et andet tidspunkt, end ønsket kan blive aktuelt.