Brovandeskolen december 2017

 

Retningslinjer for leje af skolens lokaler

 

    for lejen selv deltager i arrangementet.

Aftale om leje: 

Lokaler og udstyr: 

    Overbygningen indgår ikke i lejen.

Pris:

    500 kr. som tilbagebetales efter godkendelse af oprydning og rengøring. Ødelagte ting erstattes 

    af lejer.

Rengøring:

    fjernes.  Se endvidere vejledning på opslagstavlen ved kontoret, for yderligere oplysninger om   

    rengøring af lokaler efter brug.

    oprydning og rengøring godkendes.

 

Skolens SFO

    dog, at man som ansvarlig for lejen selv deltager i arrangementet.

Aftale om leje: 

Lokaler og udstyr: 

    Overbygningen indgår ikke i lejen.

    ordentlig stand.

Pris:

    300 kr. som tilbagebetales efter godkendelse af oprydning og rengøring. Ødelagte ting erstattes    

    af lejer.

Rengøring:

    fjernes. Se endvidere vejledning på opslagstavlen ved kontoret, for yderligere oplysninger om   

    rengøring af lokaler efter brug.

    oprydning og rengøring godkendes.